{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Dział projektowy

Odpowiednio dobrany zespół pracowników działu projektowego z pełnym zaangażowaniem podchodzi do uzgodnień co do wymagań jakościowych przy zawieraniu umów, przyjmowaniu oraz realizowaniu zleceń. Nasza kadra inżynierów uczestniczy w cyklach specjalistycznych szkoleń, nieustannie podnosząc swoje zawodowe kwalifikacje.

Przygotowując jakiekolwiek przedsięwzięcie projektowe, inżynierowie zwracają  przede wszystkim uwagę na  funkcje danego obiektu, potrzeby przyszłych użytkowników oraz ewentualną rozbudowę.

Błędne założenia projektowe mogą uniemożliwić wdrożenie wielu rozwiązań, także dotyczących zintegrowanych systemów bezpieczeństwa czy sieci teleinformatycznych.

Uwzględnienie wszystkich elementów projektu – architektury, technologii budowlanych, wyposażenia, automatyki, instalacji – jest jednym z warunków bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania przyszłej infrastruktury.