{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Informacja o przekształceniu spółki.


Szanowni Państwo,

w związku z  dynamicznym rozwojem,  kontynuacją  procesu pozytywnych zmian w naszej firmie oraz świadczeniem usług w oparciu o najwyższe standardy informujemy, iż w dniu 29.04.2022r. zostało zarejestrowane przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000151064) w spółkę Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000966264).
 


Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W związku z powyższym powstała spółka komandytowa jest z mocy prawa kontynuatorem działalności dotychczasowego przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółki Jawnej z siedzibą w Szczecinie. W szczególności wszystkie umowy zawarte przez spółkę jawną wiążą obecnie spółkę komandytową. Bez zmiany pozostały numery NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych.
Poniżej nasze aktualne dane:
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka komandytowa
(dawniej: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka Jawna)
ul. Widuchowska nr 19
71-718 Szczecin
KRS: 0000966264
NIP: 8522309700
REGON: 812083411