{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Maritime Science Center in Szczecin

.. and the Maritime Science Center is climbing up in the area of Łasztownia. 


 We are glad that another large investment in our city is also being built with the participation of mvb.Maritime Science Center in Szczecin

.. and the Maritime Science Center is climbing up in the area of Łasztownia.


We are glad that another large investment in our city is also being built with the participation of mvb.